سازمانهای تابعه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در استان فارس(شورای هماهنگی)


 
   
 

 

 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  بانک توسعه تعاون فارس  اداره کل تامین اجتماعی استان فارس  صندوق بیمه کشاورزان ، عشایر و روستاییان
 صندوق کارآفرینی امید  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس  سازمان بازنشستگی کشوری  اداره کل بیمه سلامت استان فارس
 اداره کل بهزیستی استان فارس  اتاق تعاون فارس  بانک رفاه کارگران استان فارس  


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۹