نمایش خبر

مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان فارس از تدوین سند سلامت اجتماعی نیروی کار با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه کار و تولید خبرداد.

مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان فارس از تدوین سند سلامت اجتماعی نیروی کار با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه کار و تولید خبرداد.
برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید به طور مستمر از نظر کارایی و اثربخشی مورد مطالعه قرار گیرد/تدوین سند سلامت اجتماعی نیروی کار با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه کار و تولید
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس قدر خادم الحسینی با بیان اینکه طرح ملی ارتقاء سلامت اجتماعی در جامعه کار وتولید (ساج ) با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و انجمن مددکاری ایران به منظور تدوین سند سلامت اجتماعی نیروی کار دردست اقدام است؛ عنوان کرد: تاشهریورماه 99 جهت اجرا به کلیه استانها ابلاغ می گردد.
وی در جلسه ویدئو کنفرانس کشوری که به همین منظور با موضوع بحث گروهی بررسی مدل های اثرگذار در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شده بود اظهار داشت : مطالعه نظام سلامت کارگران کشور نشان می دهد که نیازمند تدوین برنامه ملی سلامت اجتماعی نیروی کار در جامعه کار وتولید با هدف پیشگیری ، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی هستیم زیراحداقل در یک دهه گذشته نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری های غیر واگیر، اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی رو به بهبود نبوده و باید تلاش کنیم با استقرار مداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند برنامه ملی کاج میزان شیوع و بروز آسیب های اجتماعی در جامعه کار و تولید راکاهش دهیم .
خادم الحسینی اشاره کرد : مثلا درطرح ملی کاج سه بسته کامل شامل آموزش و ترویج سبک زندگی سالم، استقرار تسهیلات مراقبت جسمی، روانی ، اجتماعی با الگوی برنامه همیار کارکنان و رتبه بندی و اعتبار سنجی کارفرمایان سلامت محور مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: یکی دیگراز الگوهای حفظ سلامت نیروی کار باهدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی محورقرار دادن خانه های بهداشت کارگری به منظور تامین سلامت کارگران و سالم‌سازی محیط کار است که
این الگو می تواند در قالب طرح ارائه مراقبت های اولیه در خانه‌های بهداشت کارگری بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی با هدف تامین سلامت کارگران و اعضای خانواده آنها، وایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در میان کارگران و سالم سازی محیط کار در کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی اجرا شود.
خادم الحسینی بیان کرد : الگوها باید مبتنی بر نظام مراقبت اجتماعی باشند و همچنین در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهتر است که در قالب یک «نظام مراقبت اجتماعی» صورت گیرد به این معنا که تمام مراحل مداخلات پیشگیرانه از غربالگری تا آموزش، مشاوره، درمان، مددکاری و نیز کاهش عوامل مخاطره آمیز به صورت یک چرخه منظم، به هم پیوسته و هوشمند صورت گیرد که مجموعه این مراحل و خدمات « نظام مراقبت اجتماعی» را شامل می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه‌ها باید مبتنی بر مشارکت ذینفعان باشدو یکی از مهم ترین رویکردهای پذیرفته شده در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر مشارکت ذینفعان است. 
مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه برنامه‌ریزان در طراحی برنامه‌های خود در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر کوشش می‌کنند که یکی از ابعاد و مولفه‌های مهم برنامه‌های خود را بر «حمایت جویی» متمرکز کنند، خاطرنشان کرد: به طوری که ذینفعان از قبیل سازمان‌ها و نهادهای آموزشی، درمانی، اجتماعی، انتظامی، قضائی و نیز سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های خیریه، انجمن‌های محلی وخود کارفرمایان در برنامه‌ها از مرحله طراحی تا اجرا مشارکت کنند و این حمایت‌جویی موجب می‌شود که اثربخشی برنامه هم در مرحله طراحی و هم در مرحله اجرا افزایش پیدا کند.
خادم الحسینی گفت : نکته مهم دیگر مداخلات موردی است و برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر نباید تنها عمومی باشند بلکه باید توجه ویژه‌ای نیز به مقتضیات موردی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این مورد هم شامل توجه به مقتضیات موردی مناطق مختلف کشور یا یک شهر است و هم توجه به مقتضیات ویژه افراد است؛ خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ممکن است برای یک منطقه خاص لازم باشد که تنها بر روی یک مصداق خاصی از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر متمرکز شویم و برنامه مداخله‌ای خاص و متناسب با آن را اجرا کنیم یا ممکن است برای فرد یا افرادی که ممکن است در معرض خطر یک آسیب اجتماعی و رفتار پرخطر باشند یک مداخله خاص حمایتی مثلاً آموزش، مشاوره، درمان و مددکاری را استفاده کنیم که برای او از اولویت بیشتری برخوردار است و بیشتر می‌تواند به او کمک کند.
وی اشاره کرد: برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید به طور مستمر از نظر کارایی و اثربخشی مورد مطالعه قرار گیرندو در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ما با موضوع پیچیده‌ای به نام ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری روبه‌رو هستیم که مجموعه‌ای از آگاهی‌ها، دانش‌ها، مهارت‌ها، نگرش‌ها، سبک‌ها و رفتارها را شامل می‌شود. 
مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به ضرورت استمرار برنامه ها گفت: همچنین باید بطور مستمر تغییرات را رصد کرده و اقدامات لازم انجام داد.
خادم الحسینی معتقد است یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت و برنامه‌ریزی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شناخت راهکارهای اثربخشی برنامه‌ها و به ویژه شناخت دلایل شکست و آگاهی از محدودیت‌ها و چالش‌ها است
وی افزدد : ممکن است فعالیت‌هایی که در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر صورت می‌گیرند، موفق نباشند که دلیل این عدم موفقیت و شکست می‌تواند در طراحی الگوهای مناسب مدیریت آسیب‌های اجتماعی و طراحی برنامه‌های اثربخش و راهگشا باشد.
خادم الحسینی تصریح کرد: برخورداری نیروی کار از سلامت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی و نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی کاری با بهره وری که نیاز امروز جامعه کار و تولید است پیوند محکمی دارند
ومی توان با اجماع سازی و فهم مشترک در رویکردها و جهت گیریهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عمیق تر شدن شناخت ها، مسئولیت ها و ایجاد نگرش های همسو و هم جهت، با روحیه همدلی و همراهی فرصت ها برای نقش آفرینی شایسته تر در جهت مدیریت و کاهش آسیب های اجتماعی فراهم کرد. 
مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه این طرح برای کارگاه های بالای 50 نفر نیروی کار به بالا درنظر گرفته شده است و اجرای آن در هرواحد تولیدی و صنعتی با واحد تولیدی دیگر متفاوت است؛ ابراز کرد: دراین طرح پیش بینی شده که خود واحد تولیدی یا صنعتی نیاز سنجی و طرح را اجرا کنند و به عبارتی این طرح به صورت اجتماع محور است زیرا امکان دارد دریک واحد تولیدی آسیب اجتماعی وجود داشته باشد که در واحد دیگری این آسیب یا وجود ندارد یا اصلا به چشم نمی آید 
خادم الحسینی گفت: باتوجه به ضرورت و اهمیت بالای اجرای طرح جهت تامین سلامت اجتماعی نیروی کار از همه کارفرمایان ، مدیران و صاحبان صنایع و مشاغل وحرف تقاضا داریم جهت بالابردن بهروری کار وسلامت محیط کاری مانند طرح شیوع شناسی اعتیاد و طرح ملی کاج همکاری لازم را بعمل آورند. 
وی خاطرنشان کرد: با حمایت های مدیرکل استان جناب آقای دکتر مختاری در ستاد اداره کل و سایر معاونت ها و سازمانها و دستگاههای ذیربط آمادگی خودرا جهت اجرای مطلوب این طرح اعلام می داریم.
وی درپایان گفت :امیدواریم کارگروه سلامت در محیط های کارگری که اعضای آن مدیرکارخانه ، مدیرمنابع انسانی و اموراداری ، مسئول ایمنی و بهداشت ، مسئول خانه بهداشت کارگری و مسئول آموزش و رابطین فرهنگی و ورزشی و اعضای شورای اسلامی کارتشکیل می دهند هرچه سریعتر تشکیل شود تا بتوانند مهیای اجرای طرح ملی سلامت باشند.
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید