نمایش خبر

حضور مسئولین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز در مراسم ورزش صبحگاهی شرکت لاستیک دنا

حضور مسئولین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز در مراسم ورزش صبحگاهی شرکت لاستیک دنا

در ادامه پیگیری برنامه ورزشی کارگاههای شهرستان شیراز، امروز جمع ورزشی کارگران کارخانه لاستیک دنا پذیرای تعداد زیادی از کارگران واحد های شرکت بود که در معیت همکاران واحد امور اجتماعی مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز به انجام ورزش صبحگاهی پرداختند.

در ادامه جلسه پیگیری امور فرهنگی و ورزشی واحد مذکور با حضور رابط فرهنگی کارخانه و مسئول امور اداری، مسئول امور ورزشی و همکاران واحد امور اجتماعی شهرستان شیراز در محل مدیریت کارخانه برگزار شد که در موارد ذیل توافق  های حاصل گردید:

1_ جهت استفاده بهینه از امکانات ورزشی و فرهنگی  کارخانه به پیشنهاد مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز مقرر گردید تعاونی خدمات فرهنگی ورزشی کارگران کارخانه لاستیک دنا با حضور و سهامدار آحاد کارگران واحد مذکور تشکیل گردد تا در انتفاع مالی خدمات فرهنگی ورزشی کارخانه نیز کارگران شریک شوند و از طرفی بودجه ورزشی کارگران از بودجه کارخانه مستقل ومنفک شود و حتی کارخانه بتواند از قبل واگذاری امور به تعاونی خدمات فرهنگی ورزشی کارگران کارخانه کسب درآمد نمایند.

2_ مقرر شد ظرف مدت 10 روز اسامی حداقل 600نفر از ورزشکاران کارخانه مذکور در سایت ورزشی درج و گزارش اقدام به اداره شیراز ارایه گردد.

3_ مقرر شد تقویم ورزشی و فرهنگی کارخانه تا آخر هفته جاری به اداره شیراز جهت هماهنگیهای بعدی و پیگیریهای بیشتر ارائه گردد.

۱ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۵۰
روابط عمومی اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان شیراز |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید