اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / میز خدمت / فهرست خدمات الکترونیک شناسه دار

خدمات الکترونیک

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان

تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور 

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

ساماندهی مشاغل خانگی(13011042000)

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

ابطال مجوز مشاغل خانگی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

تایید رشته های جدید مشاغل خانگی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی

صدورگواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور 

حمایت از توسعه تعاونی ها

ارائه مشاوره به تعاونی ها

حمایت مالی از تعاونی ها

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی

ابطال مجوز تشکیل تعاونی

صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

نظارت بر تعاونی ها(13071847000)

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

ارائه خدمات ورزشی کارگران 17011041000

ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون(13071848000)

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون سامانه 1 -  سامانه 2 

حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

بازرسی کار (13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید(18051849000)

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار(13011850000)