پرتال اداره کل :https://fars.mcls.gov.ir

پاسخگویی به شکایات:https://pm.mcls.gov.ir

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد): http://www.saamad.ir/Portal/Home

ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور :http://sakht.mcls.gov.ir

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: https://svcc.mcls.gov.ir

سامانه تایید صلاحیت مسئول ایمنی:https://isaap.ir

سامانه ثبت نام و دریافت گواهی شرکت در دوره آموزش ایمنی (مسئول ایمنی،ایمنی پیمانکاری ، ایمنی کارگری)

سامانه کارا:http://kara.mcls.gov.ir/Home/Main_Header

سامانه مشاغل خانگی:www.mashaghelkhanegi.ir

سامانه جشنواره کارآفرینان برتر:http://www.karafarinanebartar.ir

سامانه کاریابی ها(سامانه مدیریت بازار اشتغال)سابک:https://sabak.mcls.gov.ir

سامانه کارورزی:https://karvarzi.mcls.gov.ir

سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها:http://nezarat.mcls.gov.ir

سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها:http://ei.mcls.gov.ir

جستجوی تعاونی ها http://ei.mcls.gov.ir/search/searchTaavoni.aspx

سامانه اطلاعات اداره کل امور ورزشی وزارت متبوع:http://www.labour-sport.ir

سامانه حمایت از سبد غذایی خانوار:http://foodss.mcls.gov.ir

سامانه ورزش کارگری:http://www.worker-sport.ir

سامانه خدمات حمایتی رفاه:http://samanehrefah.ir

سامانه امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید:http://emtenan.mcls.gov.ir

سامانه رابطین فرهنگی:http://rabetfarhangi.mcls.gov.ir/Forms/FrmMain.aspx