شرح وظایف

1-نظارت ، برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان

2- نظارت برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان

3- نظارت برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتها ی مربوط به تامین نیازهای تدارکاتی وپشتیبانی اداره کل، امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالای خریداری شده و امور مربوط به نگهداری ساختمان و تاسیسات، وسائط نقلیه ، نگهداری و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابق پرسنلی و سایر تجهیزات و ملزومات اداری.

4-نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و صدور گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

5- نظارت بر انجام امور مربوط به کارکنان استان در مورد صدور احکام کارگزینی ، انتقال و جا به جایی پرسنل، مرخصی ها و ماموریتها و اتخاذ تصمیم در خصوص انتصابات، ارتقاء طبقات و نیز مراحل مربوط به احذ مجوز استخدام در انطباق با قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی ستاد وزارتخانه.

6- کنترل و نظارت بر ابلاغ و اجرای آرای هیئت های رسیدگی و تخلفات اداری و نظارت براجرای امور مربوط به ارزیابی کارکنان.

7- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه جهت