دستورالعمل بروز رسانی سایت

 

 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس بعنوان یکی از دستگاه های اجرایی استان در صورتی که در اخبار، آیین نامه

ها، بخشنامه ها و اطلاعیه هایی که مربوط به حوزه تعاون، روابط کار، کارآفرینی و اشتغال و رفاه اجتماعی باشد، تغییر ایجاد

شود در اسرع وقت توسط روابط عمومی اداره کل عمل بروزرسانی را انجام خواهد داد.

 

 دستورالعمل بروز رسانی سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

 بخش مربوطه واحد مسئول  نحوه بررسی و بروز رسانی 
 صفحه اصلی  روابط عمومی
 هفتگی
 اخبار  روابط عمومی  روزانه
 اطلاعیه های مهم  روابط عمومی
 روزانه-هفتگی
 نظرسنجی ها  روابط عمومی
 هفتگی
 میز خدمت الکترونیکی  فناوری اطلاعات  هفتگی
 سامانه ها  فناوری اطلاعات  ماهانه