فراخوان اولویت های پژوهشی سال 95

فراخوان اولویت های پژوهشی سال  95 اداره کل تعاون , کارورفاه اجتماعی استان فارس

اداره کل تعاون,کار و رفاه اجتماعی استان فارس در نظردارد با مشارکت مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشگران، اولویت های تحقیقاتی مصوب سالجاری را با عناوین ذیل اجراء نماید. لذا از پژوهشگران محترم دعوت می نماید نسبت به تدوین شناسنامه تحقیقاتی و ارسال آن به آدرس های ذیل  اقدام نمایند.

.شرایط :

1- داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد متناسب وداشتن روزمه پژوهشی قابل قبول

2- تکمیل فرم تحقیقاتی پیوست

3- ارسال پروپوزال هیچ گونه حقی را برای پژوهشگر ایجاد نمی نماید

4- دانشگاهها ومراکز علمی دراولویت می باشند.

5- حداکثرزمان ارسال پروپوزال 15/11/95

research@mpo-fr.ir

و یا با آدرس amar_tarvij@yahoo.com

اولویت های تحقیقاتی:

1-   بررسی راهکارهای کاهش دعاوی، نحوه و مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در نظام های مختلف و شیوه های حل و فصل سازشی اختلافات

2-   بررسی چالش ها و موانع مشارکت صاحبان سرمایه جهت سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی

3-   بررسی میزان موفقیت مشاغل کسب وکارخانگی در ایجاد اشتغال وکاهش بیکاری در استان فارس

   4- مطالعات تطبیقی در زمینه قوانین کار، روابط کار و نظام های مزدی سایرکشورها

آدرس: شیراز خیابان سمیه، خیابان شهیدحدادی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

تلفن تماس:4-32285092،2-32281341

دانلود فرم خام تحقیقاتی