مناقصه و مزایده

 مناقصه و مزایده

 

 

در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،ایجاد شفافیت مالی،مبارزه با فساد،برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی از این پس کلیه دستگاه های اجرایی طبق تبصره (5) ماده (169) اصلاح قانون مالیات های مستقیم،می بایست کلیه معاملات خود اعم از خرید،مناقصه و مزایده کالا و خدمات را با توجه به زمان بندی اعلام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام دهند و همچنین برای کلیه صنوف تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی بایستی در این سامانه اقدامات مقتضی انجام گیرد.

 

 

ورود مناقصه گزار

 

ورود مزایده گزار

 

ورود خریدار

 

 

 

اخبار مناقصات و مزایده ها

نوع  نوع اموال
 مشخصات تاریخ انتشار 
 تاریخ  اتمام