اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / ایجاد شبکه تعاون فارس در گسترش تعاملات شبکه ای

ایجاد شبکه تعاون فارس در گسترش تعاملات شبکه ای

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»


عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

ایجاد شبکه تعاون فارس در گسترش تعاملات شبکه ای

1

هدف کلی پروژه

 

 

توسعه خدمات بخش تعاون به جامعه

توسعه تجارت الکترونیک

کاهش هزینه ها وقیمت نهایی محصولات

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

ارتباط شبکه ای حداقل 500تعاونی در برنامه میان مدت

3

ذینفعان پروژه

اعضای شرکتهای تعاونی وعموم مردم

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

تهیه سخت افزارها ونرم افزارها مربوطه وایجاد زسر ساخت متناسب در فضای مجازی

5

شرح کلی پروژه

برقراری ارتباط موثر بین تعاونیهای تولیدی ،توزیعی ، خدماتی وحمل ونقل به منظور حذف واسطه های غیر ضرور وکاهش ضایعات محصولات تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی وکاهش قیمت نهایی محصولات  تولیدی تعاونیها وافزایش سهم تولید کننده از قیمت نهایی

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

تهیه زیر ساخت یکسال واجرایی نمودن پروژه 4سال مجموعا 5سال

7

بودجه پروژه

سی میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارتی