اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / استعداد سنجی ،کشف و توسعه قابلیت های انسانی فراگیران در دوره های کارآفرینی

استعداد سنجی ،کشف و توسعه قابلیت های انسانی فراگیران در دوره های کارآفرینی

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

استعداد سنجی ،کشف و توسعه قابلیت های انسانی فراگیران در دوره های کارآفرینی

 

1

هدف کلی پروژه

شناسایی و غربالگری افراد توانمند برای سازمان دهی و هدایت آنان به عرصه کسب و کار

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

توسعه کمی و کیفی کارآفرینی با اجرای دوره های رایگان آموزشی کارآفرینی و استارت آپ ها حداقل 20 دوره و استارت آپ

 

3

ذینفعان پروژه

کارآفرینان  بازار کسب و کار ، بیکاران و جویندگان کار ، فارغ التحصیلان دانشگاهی

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

تشکیل کلاسهای کارآفرینی ، اجرای استارت آپ ها محل تشکیل کلاسها،اساتید مجرب و خبره

5

شرح کلی پروژه

تشکیل و برگزاری کلاسهای کارآفرینی و شناسایی افراد توانمند و اجرای دوره های استارت آپ جه شکوفایی ایده ها

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

مستمر (کوتاه مدت)

7

بودجه پروژه

600 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارتی

 


عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

توسعه کارآفرینی

1

هدف کلی پروژه

ارتقاء جایگاه مهدکودک ها و آشنا نمودن نونهال ها با فواید بازار کسب و کار

نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی در مهدکودک ها

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه


 3800ساعت نفر آموزش به کودکان ثبت نام شده در مهد کودک ها

3

ذینفعان پروژه

کودکان زیر6سال

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

هماهنگی با سازمان بهزیستی و انجمن صنفی مهدکودک های استان و آموزش کارآفرینی به مربیان مهد

5

شرح کلی پروژه

آموزش مستمر کارآفرینی در شکل بازی وسرگرمی به کودکان با استفاده از روشهای نوین تربیتی

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

قابل اجرا بصورت دائمی

7

بودجه پروژه

یک میلیارد ریال بابت تهیه پکیج آموزش کارآفرینی جهت هزار مهدکودک استان از محل اعتبارات وزارتی