ارتباط با ما

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس
ساختمان شماره 1 (مرکزی): شیراز- خیابان سمیه – خ شهید حدادی ضلع شرقی هتل هما
تلفن: 4-32285092، 2-32281341 فاکس:32283411 صندوق پستی:476 کدپستی: 53456-71439
ساختمان شماره 2 : خ سمیه – خ شهید حدادی – روبروی ساختمان مرکزی ( معاونت های روابط کار – رفاه و امور اجتماعی)–
تلفن : 4-32285092، 2-32281341 فاکس:32283411
ساختمان شماره 3 : خ سمیه – کوچه 1( معاونت های تعاون و اشتغال) - کدپستی: 53456-71439 -
تلفن : 4-32285092، 2-32281341 فاکس:32283411


مشاهده نقشه بزرگتر