اخبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

  • 67میلیارد تومان وام اشتغال پایدار روستایی در استان فارس پرداخت شد.

  • نفرات برتر سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید استان فارس اعلام شد

  • رونمایی از سامانه تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسر کشور در استان فارس

  • حمایت از اجرای طرح های تعاونی صنعتی کوچک در استان فارس

Loading
Loading
  • 67میلیارد تومان وام اشتغال پایدار روستایی در استان فارس پرداخت شد.

  • نفرات برتر سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید استان فارس اعلام شد

  • رونمایی از سامانه تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسر کشور در استان فارس

  • حمایت از اجرای طرح های تعاونی صنعتی کوچک در استان فارس

Loading

اخبار شهرستان ها

اطلس اشتغال روستایی و عشایری استان فارس

اطلس اشتغال روستایی استان فارس

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۹

سند توسعه اشتغال پایدار استان فارس


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۰

سامانه دبیرخانه کارگروه اشتغال فارس

سامانه دبیرخانه کارگروه اشتغال استان فارس

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۰

قوانین مرتبط با کارگران و کارفرمایان


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۰

راهنمای مراحل ثبت نام در سامانه صلاحیت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱

آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها

مسئول ایمنی

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱

سامانه جستجوی تعاونی ها

جستجو


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱

سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها

تعاونی

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱

قانون مدیریت خدمات کشوری

قوانین مرتبط اداری.


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۲

عملکرد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس در دولت تدبیر و امید

1   

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۲

فیلم آموزشی نحوه ثبت شرکت های تعاونی

آپارات

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۳

لینک های مرتبط با همکاران

لینک چارگونبریدایمیلآموزشفیش حقوق 

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹

پیوند های مرتبط

 paygahe rahbari   paygahe dolat  paygah riyasat jomhoor  paygah saamad  وزارت تعاون، کار


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۲

سازمانهای تابعه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در استان فارس(شورای هماهنگی)

اداره کل بهزیستی استان فارسمدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس اداره کل آموزش فنی و حرفه ایاداره کل تامین اجتماعی استان فارس سازمان بازنشستگی کشوریبانک توسعه تعاون فارس بانک رفاه کارگران استان فارساتاق تعاون فارس صندوق کارآفرینی امید اداره کل بیمه سلامت استان فارس     صندوق بیمه کشاورزان ، عشایر و روستاییان
 

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۲

پیوند های مرتبط شرکای اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

hse   otagh   sherkat khadamati   modiran3   khaneh kargar   انجمن صنفی karfarmaee

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۵