جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵, ۲۲:۵۹
 
 

تشکیل شرکتهای تعاونی تامین نیاز روستایی

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

تشکیل شرکتهای تعاونی تامین نیاز روستایی

1

هدف کلی پروژه

کاهش هزینه های تولید

افزایش بهره بروری

بازاریابی محصولات تولیدی روستاییان

تامین مواد اولیه تولید

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

تشکیل سالانه 40 شرکت تعاوونی روستایی

3

ذینفعان پروژه

روستاییان وعشایر

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

ترویج فرهنگ ومزایای کار گروهی وتعاونی

5

شرح کلی پروژه

تشکیل تعاونی های تامین نیاز روستاییان در روستاهای مستعد به منظور افزایش درآمد روستاییان وکاهش هزینه های تولید

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

سالیانه 40 تعاونی ودر برنامه میان مدت 200تعاونی

7

بودجه پروژه

کمک بلا عوض به منظور تشویق وترغیب روستاییان  به تشکیل تعاونی به ازای هر تعاونی 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارتی

 
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.